"המדען איננו מי שמספק את התשובות הנכונות, אלא מי ששואל את השאלות הנכונות."
“The scientist is not a person who gives the right answers, he's one who asks the right questions.”
Claude Levi-Strauss
anthropologist and ethnologist